Марияна Боянова...

Колко е важна препоръката?

Колко е важна препоръката?

Когато говорим за малка стартираща компания, казват, че първите 10 служители, които тя наеме, ще са определящи за нейния успех. Ако трима от тези служители са неефективни, това означава, че 30% от екипа не работи по необходимия начин. Кой би искал да обрече начинанието си на неуспех, заради неефективни професионалисти? Затова когато говорим за малка организация, провеждането на професионален и внимателен процес по подбор е още по-важно, защото човешкият ресурс има изключително определящо значение.

За всеки малък бизнес разходът за професионални услуги по подбор често е сериозна инвестиция и изнасянето на този процес трябва да се случи с много доверие и прозрачност към агенцията по наемане на кадри. Основният инструмент, който предлага доказан опит, е препоръката. Препоръката на доволния клиент.

Хедхънтингът е процес, който се основава изцяло на системата „даване и получаване на препоръки“. От една страна, всяка успешна компания изгражда група от лоялни клиенти, които стават дългосрочни такива и споделянето на тяхната обратна връзка и потребителско изживяване може да се окаже ключов инструмент за привличането на нови клиенти от тяхното обкръжение. От изключителна важност е не само резултата от сътрудничеството между клиент и агенция за подбор, а самото протичане на процеса – бързи реакции от страна на агенцията, адекватност при оценяването на потенциалните кандидати, предоставяне на обективна и пълна информация на клиента, честност и професионална етика, т.н. Всичко това дава добавена стойност и изгражда имиджа на агенцията по подбор в очите на клиента. От тук нататък, резултатът често се оказва субективен измерител и е неопределящ за общите впечатления от агенцията по подбор. Така нареченият „reverse marketing” играе важна роля при селектирането на управленски кадри. Потенциалният кандидат често се превръща в потенциален клиент след позитивните му впечатление от срещата с компанията по подбор.

Препоръките придобиват друго значение, когато се отнасят за кандидатите. Дори и най-опитният рекрутър – нетуъркър трудно може да познава всички специалисти в дадена област. Но може да познава отзивчивите и най-комуникативните такива, които да го насочат към правилните хора в индустрията. Това са най-ценните препоръки. Тогава специалистът по подбор знае, че този кандидат е изпитан, неговите умения са проверени. А това е най-важното – да се назначи стойностен и доказан професионалист, който ще допринесе за успеха на клиента. От друга страна, когато кандидатът е попаднал по други канали при нас, е задължително и изискуемо от агенцията по подбор да провери препоръките му с негови колеги от стари местоработи. Недопустима е проверката на референции със сегашния работодател, поради ред ясни причини. Добрият рекрутър знае, че препоръките се събират на три нива – разговор с пряк ръководител на кандидата, разговор с функционален мениджър/колега на неговото ниво и разговор с негов пряк подчинен. Ключовият въпрос е – бихте ли работили с/наели този човек отново. От тук, нека просто говорят…

Във всеки един момент, някой някъде може да препоръча вашите услуги, продукти, опит, умения. Светът днес позволява да имаме достъп до информация, която може да е едновременно позитивна и негативна за нас или нашия бизнес. Във всеки един момент, ние трябва да знаем, че нашите действия и реакции могат да дадат отзвук на постиженията ни в бъдеще. Позитивната препоръка ни отваря вратите към клиентите и работодателите, използвайки чуждите ключове за тях. А негативният опит с нас трябва да се приеме като конструктивна обратна връзка, от която се учим и приемаме като подарък – с благодаря.