Марияна Боянова...

Да слушаш и да чуваш.

Да слушаш и да чуваш.

“Нетуъркинг“ е една от най-модерните чужди думи днес. Обичаме да наричаме „нетуъркинг“ всяко ново запознанство или корпоративно събитие. От бизнес гледна точка, обаче, сам по себе си, нетуъркингът или създаването на контакти губи значение, ако не можем да извлечем полза от тези контакти за нашите професионални цели. Обмяната на информация, която е в основата на създаването на нови запознанства, е успешна, само когато има две еднакво активни страни – тази на говорещия и тази на слушащия. Обикновено, много внимание се обръща на говоренето – има ораторски школи, тренинги по презентационни умения, поведение пред публика и т.н. За съжаление, все по-рядко ни учат как да „чуваме“. Не просто да слушаме, а активно да запомняме, преработваме и прилагаме информацията, която ни поднася говорещият. Затова всеки от нас има по две уши и само една уста – защото умението да слушаме е ключово в процеса на комуникацията.

 

Бидейки специалист в подбора на кадри, ще разгледам „слушането“ от три страни:

  1. Правилното слушане по време на интервю за работа.

Вие сте кандидат за работа. Специалистът по подбор е приготвил набор от въпроси, предварително съставени спрямо Вашата автобиография. Въпреки тях, има и неструктуриран разговор, който всъщност е най-съществен, защото той изразява моментните колебания на рекрутъра. Това са въпроси, обичайно, чийто отговор лежи в самото запитване. Тоест кандидатът е този, който трябва да се заслуша внимателно и да прочете между редовете. Тези спонтанни въпроси обикновено са формулирани спрямо това, което рекрутърът иска да чуе, макар и често несъзнателно.

  1. Чуването преди говоренето. Или как чуването в точния момент може да доведе повече бизнес от говоренето.

Всеки от нас продава нещо – услуги или продукти. Много от нас правят директни продажби, в които често могат да се чувстват като натрапници, защото говоренето от наша страна често изпреварва изслушването на клиента. Има обаче и друг сценарий, пример от моята бизнес сфера – подбор. Наш събеседник на бизнес събитие споделя, че започват развиването на нова категория продукти в страната в началото на следващата година. Открил е добра пазарна  ниша и вносът на тези продукти трябва да бъде реализиран. Капацитетът на компанията му все още не е достатъчно голям, за да поеме такъв асортимент. За добрия консултант по подбор  тези думи означават следното „трябва ми продуктов мениджър и търговец, които да помогнат за стъпването на пазара“. Тоест информацията е преработена според нашите бизнес цели и търсенето среща предлагането в правилния момент.

  1. Слушането изисква въпроси.

Слушаш правилно, когато можеш да зададеш адекватен на ситуацията въпрос. Предизвикай себе си и се запитай „а, можеш ли?“. Отговорът ще ти даде знак „чуваш“ ли наистина или не. Когато интервюирам кандидат, най-притеснителното за мен е, когато той няма въпроси. Практиката ми показва, че хората, които питат най-много в последствие са с най-голяма вероятност да бъдат назначени от даден работодател. Това, обикновено, са съсредоточени хора, с добра компетенция в областта, разбират материята и знаят какво ги интересува в позицията и работодателя. Въпросите от страна на кандидата означават, че той внимателно слуша рекрутъра и съответното интервю протича правилно – като разговор между две равнопоставени страни, а не един питащ и един отговарящ.

В забързаното ни ежедневие ние сме се научили да отсяваме само най-важната информация в процеса на общуване, което е монета с две страни. Все по-често гледаме да не затормозяваме мисловната ни дейност, използвайки различни технологии и ограничавайки живия разговор с партньори, клиенти, приятели. Свикнали сме да потърсим дадено електронно писмо, да си припомним информацията онлайн, да погледнем във виртуалния календар как е организирана седмицата ни. Тоест, живото общуване вече не е идеалният вариант за осъществяване на контакт – не винаги можем да записваме всяка една среща и разговор, а трябва да се научим да слушаме и чуваме на момента.